Zalando
Integritetspolicy

PDF-Version
Version: 04/2022

Denna integritetspolicy ger dig en översikt över behandlingen av din data hos Zalando. Den gäller för alla webbplatser, appar och andra tjänster och produkter som erbjuds av Zalando.

Om du har en fråga när det gäller denna integritetspolicy eller ämnet integritetsskydd på Zalando i allmänhet kan du när som helst vända dig till vårt dataskyddsteam på dataskydd@zalando.se. Skicka ett e-postmeddelande till vårt dataskyddsteam också om du vill utöva din rätt till upplysning eller dataradering eller annan dataskyddsrätt enligt art. 15-22 GDPR, inkl. återkallande av samtycke till marknadsföringsändamål, avbeställning av nyhetsbrev etc. Ytterligare information återfinns i avsnitten Vilka dataskyddsrättigheter har jag? samt Kontaktpersoner.

Så här kan du läsa denna integritetspolicy: Vi erbjuder dig flera olika möjligheter att läsa denna integritetspolicy. Till att börja med innehåller det här avsnittet en del grundläggande uppgifter. Därefter har vi sorterat denna integritetspolicy efter relevanta ämnen och delat upp dessa i enskilda kapitel. Såvida du redan är ett "proffs" kan du hoppa direkt till de enskilda kapitlen via följande rullgardinsmeny.

Vi har försett varje kapitel med en kort översiktstext . Översiktstexten består av en kort sammanfattning av kapitlets innehåll. Såvida du bara vill få en snabb överblick över all databehandling är det lämpligt att läsa översiktstexterna. Såvida du vill göra dig förtrogen med detaljerna kan du klicka på "Mer" under respektive översiktstext. Du kommer då att se kapitlets kompletta innehåll.

Vi har så långt som möjligt försökt undvika korshänvisningar. På detta sätt får du all information förklarad sammanhängande oavsett i vilket kapitel du befinner dig. Om du läser denna integritetspolicy från början till slutet kommer du dock eventuellt märka upprepningar i texten. Vi kunde dock inte helt undvika några få korshänvisningar. Till exempel har vi sammanfattat all landsspecifik databehandling i ett eget kapitel och hänvisar alltid till detta kapitel om landsspecifik databehandling föreligger.

För vilka tjänster och erbjudanden gäller denna integritetspolicy: Vi på Zalando behandlar dina data för det mesta likadant oavsett vilket av våra erbjudanden det gäller. Denna integritetspolicy gäller därför för alla tjänster och produkter som vi erbjuder våra kunder i Europa. Och detta oavsett om vi gör det via en webbplats, en app, i butiker, via telefon på evenemang eller via sociala nätverk eller andra kanaler. För att öka begripligheten använder vi för detta "vanliga fall" begreppet "Tjänster".

Det finns dock även tjänster där vi undantagsvis behandlar dina data annorlunda eller för speciella ändamål. Detta kan bero på tjänstens art eller på landspecifika krav. När vi åberopar dessa fall (alltså "avvikelser från vanliga fall") kallar vi det "tjänstespecifikt" eller "landsspecifikt".

Observera att Zalandos IOS-appar som släppts efter den 10 juni 2021 inte längre delar uppgifter med tredjeparter i markandsföringssyfte. I händelse av att en IOS-app fortfarande erbjuder funktioner som innehåller datadelning med en tredjepart för marknadsföringssyften, kommer dina uppgifter endast att delas om du klickar på ”godkänn” i en spårningsförfrågan i IOS.

Slutligen bör man beakta att Zalando inte bara är ett enskilt företag. Zalando är en koncern och består därmed av ett flertal företag. Inte alla dessa företag erbjuder dig tjänster eller behandlar dina data. För enkelhetens skull nämns i det följande därför endast de företag i Zalando-koncernen som också verkligen deltar i behandlingen av dina data. När vi i det följande nämner "Zalando", "vi" eller "oss" menas alltid de ansvariga företagen i Zalando-koncernen.

Vad som står i denna integritetspolicy:

  • Vilka data som lagras av Zalando.
  • Vad vi gör med dessa data och till vad de behövs.
  • Vilka rättigheter och alternativ du har när det gäller integritetsskydd.
  • Vilken teknik och vilka uppgifter vi använder för att personalisera och anpassa våra tjänster och innehåll för att ge dig en säker, enkel, kontinuerlig och personlig shoppingupplevelse.
  • Vilken teknik och data vi använder för reklam, inklusive den spårningsteknik som används.

1. Vilka data behandlas av Zalando?

Zalando erbjuder en mängd olika tjänster som du kan använda på olika sätt. Beroende på om du kontaktar oss via webben, på telefon, personligen eller på annat sätt, och beroende på vilka tjänster du använder genereras olika data från olika källor. Många av de uppgifter vi behandlar lämnar du själv när du använder våra tjänster eller kontaktar oss. Till exempel när du registrerar dig och för detta ändamål anger ditt namn eller din e-postadress eller adress. Vi får emellertid också enhets- och åtkomstdata som automatiskt registreras av oss när du interagerar med våra tjänster. Därvid kan det till exempel handla om information om vilken enhet du använder. Vi samlar ytterligare uppgifter genom egna dataanalyser (till exempel i samband med marknadsundersökningar och utvärdering av kunder). Vi kan också få information om dig från tredje part, till exempel kreditupplysningstjänster och betaltjänstleverantörer.

2. Vad använder Zalando mina data till?

Zalando behandlar dina uppgifter i enlighet med alla tillämpliga lagar om skydd av personuppgifter. Därvid beaktar vi naturligtvis principerna i uppgiftsskyddslagstiftningen för behandling av personrelaterade uppgifter. Därför behandlar vi dina uppgifter endast för de ändamål som beskrivs i denna integritetspolicy eller vid insamlingen av data. Det handlar i första hand om inköpsprocessen och tillhandahållandet, personalisering och vidareutveckling samt våra tjänsters säkerhet. Dessutom använder vi dina data inom ramen för den strikta tyska och europeiska uppgiftsskyddslagstiftningen, men även för andra ändamål, såsom produktutveckling, vetenskaplig forskning (särskilt inom maskininlärning, artificiell intelligens och djupinlärning) och marknadsundersökning, för optimering av affärsprocesser, behovsbaserad design av våra tjänster samt för personlig reklam.

3. Personaliserade tjänster

Utvecklingen och tillhandahållandet av personaliserade funktionaliteter och tjänster är vår högsta prioritet. Oberoende av plats, tid och använd enhet, erbjuder vi dig en individuell shoppingupplevelse och ett erbjudande som matchar dina individuella intressen. Behandlingen av dina uppgifter för personalisering av våra tjänster är därför en integrerad beståndsdel av Zalandos prestationer.

4. Information om webbplatser och appar

Vi använder din information för att tillhandahålla Zalandos webbplatser och appar. Förutom enhets- och åtkomstdata som är förknippade med varje användning av dessa tjänster, beror typen av de uppgifter som behandlas och syftet med behandlingen i synnerhet på hur du använder de funktioner och tjänster som tillhandahålls genom våra tjänster. Dessutom använder vi de uppgifter som genereras vid användning av våra tjänster för att ta reda på hur vårt online-erbjudande används. Bland annat använder vi denna information inom ramen för shopping-personalisering, för att förbättra våra tjänster och för personaliserad reklam.

5. Information om supportersidor på sociala media

Zalando underhåller sociala media-profiler i de sociala nätverken tillhörande Facebook och Instagram (s.k. supportersidor). Vi publicerar och delar innehåll, utbud och produktrekommendationer regelbundet på våra supportersidor. Operatörerna bakom de sociala nätverken registrerar ditt användningsmönster med hjälp av cookies och liknande teknologier varje gång som våra supportersidor eller andra Facebook- eller Instagram-webbplatser besöks. Operatörerna bakom suppportsidorna kan se allmän statistik om besökarnas intressen och demografiska karakteristika (t.ex. ålder, kön, region). När du använder sociala nätverk bestäms naturen, omfattningen och syftena med behandling av data i sociala nätverk i första hand av operatörerna bakom de sociala nätverken.

6. Nyhetsbrev

Vi erbjuder dig olika nyhetsbrevstjänster, t.ex.

  • Inspirerande innehåll såsom uppdateringar om märken, trender, erbjudanden, rea, kategorier;
  • Påminnelser, t.ex. när en artikel i din önskelista har satts ned, om artiklar i din kundvagn har glömts bort eller om du har frågat efter en storlekspåminnelse;
  • Undersökningar t.ex. i syfte att se om du gillade de artiklar som du köpte;
  • Personanpassade rekommendationer för artiklar som vi tror att du gilla, på basis av tidigare beställningar och surfmönster;
  • Uppdateringar från de influerare eller märken som du följer på vår webbplats.

Om du har registrerat dig för nyhetsbreven erhåller du vissa av de nyhetsbrevstjänster som beskrivs ovan (beroende på omfattningen av din prenumeration). Det finns även tjänstespecifika nyhetsbrev som utgör integrerade beståndsdelar av en viss tjänst.

Exempel: du får Zalando Lounge-nyhetsbrevet endast om du är medlem i Zalando Lounge shoppingklubb. Du behöver ett Zalando Lounge-nyhetsbrev så att du får information om aktuella, tidsbegränsade erbjudanden och kan utnyttja fördelarna med shoppingklubben.

7. Individuella produktrekommendationer via e-post och push-tjänst

I samband med våra tjänster visar vi information och erbjudanden från Zalando på basis av dina intressen. Du kan få ett begränsat antal enskilda produktrekommendationer, undersökningar samt förfrågningar om produktrecensioner från oss, oavsett om du har en prenumeration på ett nyhetsbrev eller inte. I enlighet med lagens föreskrifter tillämpar vi uppgifterna på dina tidigare beställningar i syfte att välja individuella produktrekommendationer.

8. Kuponger

Vi använder de uppgifter som lämnats i samband med en beställning av Zalando-kuponger för att kontrollera och handlägga beställningen samt för att skicka och lösa in kupongen. Detta inkluderar loggning och behandling av data relaterade till användning av uppgifter som är kopplade till kuponger, i synnerhet för att förhindra bedrägerier.

9. Hur använder Zalando mina uppgifter för reklam?

Dina uppgifter används av oss och våra reklampartners för personaliserad reklam, som visas för dig i Zalando-tjänsterna och på andra tillhandahållares webbplatser och appar. För detta ändamål använder vi och våra reklampartners vanlig internetteknik. På detta sätt kan vi använda vår reklam målinriktat för att förse dig med reklam och erbjudanden som verkligen är relevanta för dig. Detta gör det möjligt för oss att bättre motsvara våra användares behov när det gäller personalisering och att upptäcka nya produkter och att varaktigt få dig intresserad av våra tjänster genom en mer personlig shoppingupplevelse.

Observera att Zalandos IOS-appar som släppts efter den 10 juni 2021 inte längre delar uppgifter med tredjeparter i markandsföringssyfte. I händelse av att en IOS-app fortfarande erbjuder funktioner som innehåller datadelning med en tredjepart för marknadsföringssyften, kommer dina uppgifter endast att delas om du klickar på ”godkänn” i en spårningsförfrågan i IOS.

10. Till vem vidarebefordras mina uppgifter?

Zalando lämnar endast dina uppgifter till tredje part om detta är tillåtet enligt tysk eller europeisk uppgiftsskyddslagstiftning. Vi har ett mycket nära samarbete med vissa tjänsteleverantörer, såsom i området kundtjänst (t.ex. hotline-tjänsteleverantörer), tekniska tjänsteleverantörer (t.ex. operatörer av datorhallar) eller logistikföretag (t.ex. postföretag som DHL). På uppdrag av oss får dessa tjänsteleverantörer principiellt endast behandla dina uppgifter under särskilda villkor. I den utsträckning som vi använder dem som orderhandläggare, kommer tjänsteleverantörerna endast att få tillgång till dina uppgifter i den mån och för den tid som krävs för tillhandahållandet av respektive tjänst. Om du handlar hos en Zalando-partner, skickar vi vissa av dina inköpsdata till denna Zalando-partner (t.ex. ditt namn och din leveransadress), så att nämnda Zalando-partner kan leverera de beställda varorna till dig.

11. Vilka är mina rättigheter när det gäller skydd av mina personuppgifter?

Enligt respektive lagstadgade förutsättningar har du följande lagstadgade rättigheter när det gäller din personuppgifter: Rätt till tillgång (GDPR, artikel 15), rätt till radering (GDPR, artikel 17), rätt till rättelse (GDPR, artikel 16), rätt till begränsning av behandling (GDPR, artikel 18), rätt till dataportabilitet (GDPR, artikel 20), rätt att lämna in klagomål till en tillsynsmyndighet (GDPR, artikel 77), rätt att återkalla samtycke (GDPR, artikel 7, stycke 3) samt rätt att göra invändningar mot vissa databehandlingsåtgärder (GDPR, artikel 21). Om du vill hävda dina dataskyddsrättigheter kan du när som helst kontakta vårt dataskyddsteam på dataskydd@zalando.se. Mer information hittar du i avsnittet Kontaktpersoner.

12. När tas mina uppgifter bort?

Vi kommer att lagra dina personrelaterade data så länge, som det krävs för de ändamåls som nämns i denna integritetspolicy. Detta gäller i synnerhet för fullgörandet av våra avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter. I förekommande fall kommer vi även att lagra dina personuppgifter för andra ändamål, om och så länge lagen tillåter oss en fortsatt lagring för specifika ändamål, inklusive för att försvara rättsliga anspråk.

13. Hur skyddar Zalando mina data?

Dina personuppgifter överförs hos oss säkert i krypterad form. Detta gäller för din beställning och även för kundens inloggning. Vi använder därvid krypteringssystemet SSL (Secure Socket Layer). Dessutom skyddar vi våra webbplatser och andra system genom tekniska och organisatoriska åtgärder mot förlust, förstörelse, åtkomst, modifiering eller spridning av dina uppgifter genom obehöriga personer.

14. Ändringar i denna integritetspolicy

När vi vidareutvecklar våra webbplatser och appar och implementerar ny teknik för att förbättra vår service, kan det hända att ändringar i dessa integritetsmeddelanden blir nödvändiga. Vi rekommenderar därför att du läser igenom denna integritetspolicy då och då.

15. Kontaktpersoner

dataskydd@zalando.se kan du när du vill kontakta vårt integritetsteam för allmänna frågor om uppgiftsskydd samt för att genomdriva dina rättigheter.

16. Servicespecifik information

Vår databehandling kan skilja sig från tjänst till tjänst. Här kan du ta reda på vilka servicespecifika avvikelser det finns.

17. Landspecifik information

Vår databehandling kan variera från land till land. Här kan du ta reda på vilka landsspecifika avvikelser som finns.

18. Information om cookies

Här kan du informera dig om vilka cookies vi använder. Till översikten över alla cookies som används kommer du här.